FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)
  • Palmroos, Pirjo (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)

Keywords

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, tutkijakoulutus, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Työllisyydestä tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta, työnantajaa ja työn luonnetta. Lisäksi kysyttiin, vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan jatkotutkintoa ja onko jatkotutkinto edellytys työlle. Edelleen tiedusteltiin ulkomailla opiskelusta ja työskentelystä sekä tutkijakouluun kuulumisesta. Perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välisestä työssäkäynnistä kysyttiin ansiotyön keskeyttämisestä jatko-opintojen vuoksi, keskeytyksen rahoitusta, tutkijakouluun kuulumisesta sekä ulkomailla työskentelystä ja opiskelusta. Työnhakuun liittyen kysyttiin, miten vastaajat saivat nykyisen työpaikkansa, mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen sekä mistä ja minkälaista työtä he ovat hakeneet. Edelleen tiedusteltiin jatkotutkinnon vaikutuksista työnhakuun, työnhaun ongelmista, työnhaun ajankohtaisuudesta ja miltä taholta vastaajat toivoisivat tukea työnhakuun liittyen. Jatkotutkinnon merkityksestä työelämässä kysyttiin mm. jatko-opiskelun syitä sekä onko jatkotutkinnosta hyötyä työuralla.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, vastaajan tutkinto, koulutusala ja tutkinnon suorittamisen aloitusaika luokiteltuna.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.