FSD2077 Turkulaisten hyvinvointi 1995

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rasinkangas, Jarkko (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)
  • Ritakallio, Veli-Matti (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)

Keywords

ajankäyttö, asuminen, elintaso, elämänlaatu, elämäntilanne, hyvinvointi, julkiset palvelut, menot, onnellisuus, sosiaaliset verkostot, terveydentila, toimeentulo, tulot, työttömyys, vapaa-aika

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin turkulaisten hyvinvointia. Ensin selvitettiin vastaajien asumiseen liittyviä asioita. Heitä pyydettiin kertomaan nykyisen asunnon asuinpinta-alan koko, huoneiden lukumäärä ja asumismuoto. Vastaajien tyytyväisyyttä asumistilanteeseensa ja asumisympäristöönsä kartoitettiin kysymällä, kuinka tyytyväisiä he ovat muun muassa asumisväljyyteen, asumismukavuuksiin, asuinympäristönsä viihtyvyyteen, vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin ja palveluiden saatavuuteen.

Työmarkkinoille kiinnittymistä ja koulutusta kartoitettiin kysymällä vastaajilta muun muassa heidän koulutustaan ja pääasiallista toimintaansa, ammattia ja onko vastaaja ollut työttömänä. Vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka tyytyväisiä he ovat nykyiseen elintasoonsa ja millainen se on verrattuna viiden vuoden takaiseen. Elintasoa kartoitettiin myös kysymällä, ovatko vastaajat joutuneet tinkimään erilaisista asioista (esimerkiksi ruoka, asuminen, lahjojen osto). Lisäksi vastaajat kertoivat, onko heillä esimerkiksi tiskikonetta, autoa, televisiota, kesämökkiä ja kotitietokonetta.

Vastaajien terveydentilaa kartoitettiin muutamilla kysymyksillä. Lisäksi he kertoivat kuukausittaiset tulonsa tulomuodoittain sekä kuukausittaiset menonsa. Tuloihin liittyen kysyttiin edelleen, onko vastaaja tai joku perheen jäsen saanut toimeentulotukea viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana. Sosiaalisia suhteita ja verkostoja tutkittiin kysymällä, onko vastaajilla henkilöä, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti ja kuinka monta ystävää tai luottamuksellista ihmissuhdetta heillä on. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein vastaajat tapaavat heille tärkeitä ihmisiä ja kuinka tyytyväisiä he ovat muun muassa mahdollisuuksiinsa luoda kontakteja uusiin ihmisiin ja ystäväpiirinsä laajuuteen.

Vapaa-ajan viettoon liittyen kysyttiin erilaisiin järjestöihin ja yhdistykseen kuulumista sekä vapaa-ajan viettotapoja. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, kuinka paljon he ovat käyttäneet erilaisia kunnallisia palveluita. Elämän kokemista kartoitettiin kysymällä, kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat muun muassa mahdollisuuksiinsa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, mahdollisuuksiinsa mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan sekä muiden kanssaihmisten osoittamaan arvostukseen. Tämän jälkeen vastaajien piti ottaa kantaa erilaisiin onnellisuuttaan koskeviin väitteisiin.

Lopuksi vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeitä heille ovat muun muassa uskonto ja elämäarvot, poliittinen toiminta, vapaa-aika ja lepo, kulutusmahdollisuudet ja korkea elintaso. Taustamuuttujina olivat syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, lasten lukumäärä ja kotitalouden rakenne.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.