FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

kunnallishallinto, kunnanjohtajat, kunnat, mielikuvat, ministerit, työelämä, työnantajat, työpaikat, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajien mielipiteitä kunnista työnantajina. Vastaajilta kysyttiin, millaisen arvosanan he antavat muun muassa kunnan palkkatasosta, lomaeduista, uralla etenemismahdollisuuksista, hyvän työsuorituksen palkitsemisesta ja työviihtyvyydestä. Lisäksi punnittiin, pitäisikö kunnan houkuttelevuutta työnantajana kohentaa erityisesti esimerkiksi työtehtävien vaihtelevuutta, palkkatasoa, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia, työaikojen joustavuutta ja töiden itsenäisyyttä parantamalla.

Edelleen tiedusteltiin, pitäisikö lääninhallituksen, TE-keskusten ja maakunnallisten liittojen asemaa kehittää tulevaisuudessa. Vastaajat arvioivat, kuinka hyödyllisiä muut kuntien yhteistyötahot, kuten ammattiyhdistysliike, KELA, kunnallinen työmarkkinalaitos, yrittäjäjärjestöt sekä sisäasianministeriö, ovat kunnan toiminnan kehittämistä ajatellen. Lopuksi selvitettiin vastaajien tyytyväisyyttä eri ministereihin kunnallishallinnon kannalta. Taustamuuttujia olivat kunnan asukasmäärä, vastaajan asema, sukupuoli, puoluekanta ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.