FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kansanedustajat, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnanjohtajat, kunnat, muuttoliike, työttömyys, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajien mielipiteitä julkisista palveluista, maassamuutosta ja kuntien talouden parantamiskeinoista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi kuinka hyväksyttävänä keinona he pitävät kunnallisen veroäyrin korottamista, palveluiden yksityistämistä ja henkilöstön pakkolomautuksia. Lisäksi vastaajille esitettiin erilaisia kunnan hallintoa ja taloutta, kunnallisia palveluita, kuntien lukumäärää, työttömyyttä ja väestön eriarvoistumista koskevia väittämiä.

Maan sisäistä muuttoliikettä kohti etelää ja alueellisia kaupunkikasvukeskuksia tarkasteltiin useassa kysymyksessä. Vastaajat mm. arvioivat muuttoliikkeen vaikutuksia kunnan elinoloihin (esim. koulutusmahdollisuuksiin, asumisen hintaan, terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä ihmisten henkiseen mielialaan). Eduskuntavaalien läheisyyden vuoksi kartoitettiin ominaisuuksia, joita oman maakunnan kansanedustajien halutaan edustavan. Lopuksi vastaajat arvioivat kuntien eri yhteistyötahojen hyödyllisyyttä kunnan toiminnan kehittämisen kannalta. Taustamuuttujia olivat vastaajan asema, sukupuoli, puoluekanta, kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.