FSD2093 Kunnallisalan ilmapuntari 2003: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

huolestuneisuus, hyvinvointivaltio, integraatio -- Eurooppa, julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnat, kuntalaiset, kuntaliitokset, menot -- kunnat

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä hyvinvointivaltiosta, julkisista palveluista, kuntaliitoksista ja Euroopan unionin laajenemisesta. Vastaajat erittelivät hyvinvointiyhteiskunta-käsitettä lukuisten väittämien ja luonnehdintojen avulla. Myös omaan kotikuntaan liittyviä huolenaiheita ja laajemminkin yleisiä pelonaiheita selvitettiin. Tutkimuksessa muun muassa kysyttiin, kuinka huolissaan vastaajat ovat sosiaalipalvelujen heikosta saatavuudesta, huumeongelmista, teiden huonosta kunnosta, sodasta, kansainvälisestä terrorismista ja sairauksien leviämisestä. Lisäksi tiedusteltiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan talouden parantamisesta ja palveluiden tehostamisesta. Vastaajat esimerkiksi kertoivat, kuinka hyväksyttävinä keinoina he pitävät kunnallisveron korottamista, palveluiden yksityistämistä ja henkilöstön irtisanomisia. Kuntalaisten piti myös nimetä menojen karsintakohteita.

Suhtautumista kunnallisiin palveluihin ja kuntaliitoksiin selvitettiin asenneväittämien avulla. Vastaajat mm. arvioivat kuntien sopivaa lukumäärää sekä terveyspalveluiden tarjoajien kilpailuttamista. Lopuksi kysyttiin, miten EU:n laajenemisen uskotaan vaikuttavan esim. kotimaakunnan elinoloihin, työllisyystilanteeseen, rikollisuuteen ja EU-tukien saantimahdollisuuksiin kuluvan vuosikymmenen aikana. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.