FSD2095 Kunnallisalan ilmapuntari 2004: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, järjestötoiminta, kansanäänestykset, kunnallishallinto, kunnallispoliitikot, kunnanvaltuutetut, kunnat, kuntalaiset, kuntavaalit, vaikuttaminen

Abstract

Kunnallisvaalivuoden ilmapuntarissa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä omista vaikutusmahdollisuuksistaan, niiden parannuskeinoista, kunnanjohtajien päätösvallasta sekä kunnallispoliitikkojen ja puolueiden merkityksestä. Edelleen puntaroitiin kuntalaisten omaa halukkuutta lähteä mukaan yhteiskunnallisiin tehtäviin ja eri järjestöjen toimintaan. Lisäksi tiedusteltiin erilaisten kunnallisten palveluiden, kuten lasten päivähoidon, vanhustenhuollon, terveyskeskuspalvelujen ja katujen kunnostuksen, riittävyyttä. Kunnallisvaaleihin liittyen kartoitettiin hyvän kunnanvaltuutetun ominaisuuksia.

Suhtautumista kunnallishallintoon ja kunnallisiin palveluihin selvitettiin asenneväittämien avulla. Vastaajat mm. punnitsivat suomalaisen kuntajärjestelmän tehokkuutta, toimivuutta ja holhoavuutta, pohtivat palveluiden yksityistämistä ja arvioivat virkamiesten valtaa. Lopuksi kysyttiin, millaisena kuntavaalien äänestäjänä vastaajat pitävät itseään. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.