FSD2100 Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat 2005

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
  • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
  • Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
  • Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta
  • Turun yliopiston ylioppilaskunta

Keywords

ansiotyö, integraatio, korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, lukukausimaksut, opinto-ohjaus, opiskelu ulkomailla, palvelut, syrjintä, toimeentulo, ulkomaalaiset, yhteiskunta, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin ulkomaalaisten perustutkinto-opiskelijoiden maahanmuuton syitä, sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja yliopistomaailmaan sekä toimeentuloa ja tulevaisuudensuunnitelmia. Aluksi kysyttiin, miksi vastaajat hakeutuivat Suomeen ja valitsemaansa korkeakouluun. Korkeakouluopiskeluun liittyen kysyttiin, ovatko vastaajat tyytyväisiä opetukseen ja erilaisiin tukipalveluihin (kuten kirjastoihin, atk-palveluihin ja opiskelijaterveydenhuoltoon), saamaansa akateemiseen ohjaukseen sekä opintojensa edistymiseen. Lisäksi kysyttiin muun muuassa, miten opiskelijat ovat integroituneet Suomeen, miten he tulevat taloudellisesti toimeen, ovatko he valmiita maksamaan opinnoistaan ja suunnittelevatko he jäävänsä Suomeen valmistuttuaan. Lopuksi kysyttiin suurimpia esteitä Suomessa työllistymiselle. Taustamuuttujina olivat muun muassa ikä, sukupuoli, kansallisuus ja tutkinnot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.