FSD2139 Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat 2005: osa-aineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
  • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
  • Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
  • Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta
  • Turun yliopiston ylioppilaskunta

Keywords

ansiotyö, asenteet, ennakkoluulot, integraatio, korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, lukukausimaksut, mielipiteet, muukalaisviha, opinto-ohjaus, opintoapurahat, opintotuki, opiskelu ulkomailla, palvelut, suomalaisuus, syrjintä, toimeentulo, työnhaku, ulkomaalaiset, yhteiskunta, yliopistot

Abstract

Aineisto on osa lomakeaineistoa, jossa on kysytty ulkomaalaisten perustutkinto-opiskelijoiden maahanmuuton syitä, sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja yliopistomaailmaan sekä toimeentuloa ja tulevaisuudensuunnitelmia. Aineisto on muodostettu kyselylomakkeen viimeisen kysymyksen avovastauksista, joissa vastaajat kertoivat omin sanoin kokemuksistaan ja käsityksistään, jotka ovat muodostuneet heidän opiskellessaan ja asuessaan Suomessa. Kysymysteksti on ollut "What else do you wish to say as a foreign student?". Kustakin vastaajasta kerrotaan taustatietona ikä, sukupuoli, kansallisuus, tiedekunta ja Suomessa olo vuosina.

Aineisto koostuu 288 ulkomaalaisen opiskelijan kommenteista, joissa käsitellään muiden muassa näkemyksiä Suomesta, suomalaisuudesta ja suomalaisten suhtautumisesta ulkomaalaisiin. Vastaajilla on kokemuksia suomalaisten peloista ja ennakkoluuloista, mutta osa kertoo myös vuolaasti kokemastaan avuliaisuudesta ja vieraanvaraisuudesta. Erityisen paljon vastaajat kertovat yliopisto-opiskelun hyvistä ja huonoista puolista. Paljon kerrotaan myös mielipiteitä suunnitelmista kohdentaa lukukausimaksuja erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille. Työnhakua ja suomalaisten työmarkkinoiden toimintaa kommentoidaan myös.

Kirjoitukset vaihtelevat pituudeltaan muutamasta rivistä muutamaan kymmeneen riviin. Aineisto soveltuu erityisesti kvalitatiivisten analyysimenetelmien opetuksen englanninkieliseksi harjoitusaineistoksi. Aineisto toimitetaan sekä excel- että teksti (rtf) -tiedostona. Excel-taulukon avulla aineistoa voi jakaa tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin käyttäen apuna vaikkapa vastaajien taustatietoja (ikä, sukupuoli, kansallisuus, tiedekunta ja Suomessa olo vuosina).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.