FSD2140 Sukupuolella painotettu demokratisoitumisindeksi 1995-2010

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vanhanen, Tatu

Keywords

demokratia, demokratisoituminen, parlamentit, sukupuoli, tasa-arvo

Abstract

Aineisto sisältää vuodesta 1995 vuoteen 2010 joka vuodelle kolme muuttujaa, jotka ovat demokratisoitumisindeksi (ID), naisten edustus prosentteina kansallisissa parlamenteissa (W) ja sukupuolella painotettu demokratisoitumisindeksi (GID). Sukupuolella painotettu demokratisoitumisindeksi on laskettu kaavalla GID = ID * [1 + (W/100)]. Joidenkin valtioiden kohdalla "naisten edustus"-muuttujassa on tietojen puuttumisen vuoksi käytetty arvioita (ks. Taustatieto-sivulta Appendix 1). Jos valtiolla ei ole vaalein valittua parlamenttia, on "naisten edustus"-muuttujan arvo 0. Lisätietoa demokratisoitumisindeksi-muuttujasta on aineistossa FSD1289 Demokratisoitumisen mittarit 1810-2010 ja "naisten edustus"-muuttujasta aineistossa FSD2183 Naisten edustus kansallisissa parlamenteissa 1970-2010.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.