FSD2142 Kännyköiden tulo kouluun: opettajahaastattelut 1997-2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)
  • Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Keywords

ikäryhmät, kasvatus, kouluikäiset, käyttö, käyttöönotto, laitteet, lapset (ikäryhmä), matkapuhelimet, nuoret, opettajat, opetustilanne, pojat (ikäryhmät), sosiaaliset suhteet, teknologia, tytöt, vertaisryhmät

Abstract

Aineistossa "Kännyköiden tulo kouluun - opettajahaastattelut 1997-2000" piirtyy kuva matkapuhelinilmiön synnystä ja kehityksestä suomalaisnuorten ja lasten keskuudessa. Aineistossa tarkastellaan opettajien näkökulmasta matkaviestinnän, lähinnä kännykän, merkityksiä ja rooleja nuorten koululaisten arkipäivän elämässä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu pääosin vuonna 1997 opettajille eri puolella Suomea tehdyistä haastatteluista.

Aineisto sisältää yhteensä 33 opettajahaastattelua, 27 niistä on tehty vuonna 1997. Haastatteluja on lisäksi kolme (3) vuodelta 1998, kaksi (2) vuodelta 1999 ja yksi (1) vuodelta 2000. Aineisto on yhteismitaltaan noin 180 sivua. Vuosien 1999 ja 2000 haastattelut ovat pituudeltaan pisimpiä (13-27 sivua), vuosien 1997-1998 haastattelut ovat lyhempiä (keskimäärin 3-7 sivua). Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Vuosina 1997 ja 1998 tehtyjä haastatteluja voi kuvailla laajemman tutkimusprojektin pilottivaiheen haastatteluiksi. Pilottivaiheen nopeimmissa kartoitushaastatteluissa haastattelut ovat kestäneet vain noin puolisen tuntia. Tutkijat vierailivat kouluilla ja tapasivat välitunneilla opettajia ja selvittivät nuorten kännykkähistorian juuria kysymys-vastaus-revolveritekniikalla. Tutkijat nimittävätkin näitä varhaisen tiedonkeruun haastatteluja perushaastatteluiksi.

Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös kaksi parihaastattelua. Mukana on ollut 30 opettajaa ja kaksi (2) oppilaanohjaajaa, kaksi (2) opinto-ohjaajaa sekä yksi erityisopettaja.

Vuosien 1997 ja 1998 haastatteluissa on keskusteltu opettajien kanssa sellaisista aiheista kuin: milloin kännykät ovat ilmestyneet kouluun, miten kännykät ovat yleistyneet, millaisilla oppilailla on kännyköitä, onko tyttöjen ja poikien kännykän käytössä eroja, missä oppilaat käyttävät kännyköitä, miten koulussa suhtaudutaan kännykän käyttöön, tuleeko kännykän käytöstä erimielisyyksiä koulussa, onko kännykkä sosiaalinen vai henkilökohtainen väline, vaikuttaako kännykkä koulurutiineihin, miten kännykät vaikuttavat oppilaiden ja opettajien suhteeseen, miten kännykät ovat vaikuttaneet oppilaiden välisiin suhteisiin ja välituntikäyttäytymiseen. Vuosien 1999 ja 2000 haastatteluissa edellisiä keskustelun aiheita on tarkennettu ja jatkojalostettu.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.