FSD2186 Energia-asennetutkimus 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

asenteet, bioenergia, energia, energiapolitiikka, kivihiili, maakaasu, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinvoimalat

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää eri energiavaihtoehtojen osalta. Tässä tutkimuksessa vastaajat kertoivat myös, kuinka he suhtautuvat eduskunnan päätökseen rakentaa viides ydinvoimala ja millaisia vaikutuksia he ajattelevat päätöksellä olevan. Edelleen kysyttiin, uskovatko vastaajat, että uusi ydinvoimalaitos todella rakennetaan. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, tulisiko uusi ydinvoimalaitos sijoittaa Eurajoelle vai Loviisaan. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.