FSD2194 Nuorten tyttöjen kännykän käyttö 2000-2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Keywords

kuluttajakäyttäytyminen, käyttö, mainonta, matkapuhelimet, mielikuvat, nuoret, nuorisokulttuuri, operaattorit, perhe-elämä, rahankäyttö, seurustelu, sosiaaliset suhteet, sukupuolierot, tavat, teknologia, tekstiviestit, tietokoneet, tytöt, viestintä

Abstract

Tutkimuksessa on selvitetty nuorten tyttöjen matkapuhelimen käyttöä. Aineistossa tarkastellaan nuorten näkökulmasta kännykän merkityksiä ja rooleja nuorten arkipäivän elämässä, kaveripiirissä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu 42 haastattelusta, jotka on tehty vuosina 2000-2002 eri puolella Suomea asuville noin 13-16-vuotiaille tytöille.

Aineisto on yhteismitaltaan noin 840 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 20 sivua. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös 12 parihaastattelua ja kuusi kolmihenkisen ryhmän haastattelua. Osaa nuorista on haastateltu myös aikaisempina tutkimuskertoina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Haastatteluissa keskusteltiin nuorten kanssa laajasti kännykän käyttökulttuurista. Nuoret kertoivat myös vapaasti perheestään, harrastuksistaan ja kavereistaan, minkä yhteyteen kännykän käyttöä koskevat kysymykset usein kytkeytyivät. Kysymyksiä ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön perheessä, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, miksi on mahdollisesti vaihtanut kännykkää, millainen kännykän käyttäjä on omasta mielestään, milloin pitää kännykkää mukana ja millaista on kännykän hyväksyttävä käyttö. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin tyttöjen ja poikien erilainen kännykän käyttökulttuuri, suhde teknologiaan, kännykkäteknologian kehitys, operaattorit, kännykkämerkit ja mallit sekä mainonta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.