FSD2198 Nuorten poikien kännykän käyttö 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Keywords

kuluttajakäyttäytyminen, käyttö, käyttöönotto, mainonta, matkapuhelimet, mielikuvat, nuoret, perhe-elämä, pojat (ikäryhmät), rahankäyttö, seurustelu, sosiaaliset suhteet, sukupuolierot, tarpeet, tavat (tapakulttuuri), teknologia, tekstiviestit, teleoperaattorit, viestintä

Abstract

Tutkimuksessa on selvitetty nuorten poikien matkapuhelimen käyttöä. Aineistossa tarkastellaan nuorten näkökulmasta kännykän merkityksiä ja rooleja nuorten arkipäivän elämässä, kaveripiirissä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu 36 haastattelusta, jotka on tehty vuonna 1999 eri puolella Suomea asuville yläasteikäisille pojille.

Aineisto on yhteismitaltaan noin 1017 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 28 sivua. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös neljä parihaastattelua. Osaa nuorista on haastateltu uudelleen myöhempinä tutkimuskertoina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Haastatteluissa keskusteltiin nuorten kanssa laajasti kännykän käyttökulttuurista. Nuoret kertoivat myös vapaasti perheestään, harrastuksistaan ja kavereistaan, minkä yhteyteen kännykän käyttöä koskevat kysymykset usein kytkeytyivät. Kysymyksiä ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön perheessä, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, millaista käyttömäärä on, miten hinnat vaikuttavat käyttöön, miten tekstiviestiä käytetään ja millaista kännykän hyväksyttävä käyttö on. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin tyttöjen ja poikien erilainen kännykän käyttökulttuuri, uudet haluttavat toiminnot, kännykkäteknologian kehitys, operaattorit, kännykkämerkit ja mallit sekä mainonta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.