FSD2217 Nuorisobarometri 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

Euroopan integraatio, epävarmuus, hyväksyminen (psykologia), instituutiot, kirkko (instituutio), kirkolliset vaalit, koulutus, nuoret, presidentinvaalit, seurakuntatyö, syrjäytyminen, turvattomuus, työ, uskomukset, uskonnollisuus, uskonnot, uskonto, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Abstract

Tämän vuoden tutkimuksen pääteemoina olivat nuorten uskonnollisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. Aluksi esitettiin väittämiä koulutuksesta, työstä, työttömyydestä, työpaikkaan sitoutumisesta ja palkkauksesta. Seuraavaksi tiedusteltiin, kuinka paljon vastaaja luottaa erilaisten instituutioiden, mm. poliisi, kirkko, puolustusvoimat ja poliittiset puolueet, toimintaan. Kysyttiin myös, äänestikö vastaaja edellisten presidentinvaalien ensimmäisellä ja toisella kierroksella, sekä kumpaa ehdokasta, Tarja Halosta vai Sauli Niinistöä, ja jos ei äänestänyt lainkaan, niin miksi. Tiedusteltiin myös vastaajan mielipidettä siihen, onko EU-jäsenyys osoittautunut edulliseksi Suomelle.

Seuraavaksi vastaajalle esitettiin väittämiä erilaisten asioiden hyväksyttävyydestä, mm. turkistarhaiskuista, mielenosoituksista, verotuksen kiertämisestä ja erilaisista seksiin liittyvistä kysymyksistä. Vastaajalta tiedusteltiin myös, missä määrin syrjäytyminen johtuu koulutuksen, ystävien, harrastusten, rahan tai toimeentulon ja tulevaisuudenuskon puutteesta, epäterveellisistä elämäntavoista, omasta laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä, avun saamisen vaikeudesta, epätasa-arvoisista lähtökohdista, biologisista tai geneettisistä lahjakkuuseroista ja yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudesta. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan, missä määrin hän kokee epävarmuutta tai turvattomuutta mm. opiskelun, työn saamisen, maailmanpoliittisen tilanteen ja yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja asenteiden takia.

Vastaajan uskonnollisuutta kartoitettiin kysymällä kuuluuko hän johonkin uskonnolliseen yhteisöön, kuinka usein hän käy uskonnollisissa tilaisuuksissa ja kuinka uskonnollinen hän itse sanoisi olevansa. Tiedusteltiin myös, ajatteleeko vastaaja koskaan elämän tarkoitusta tai päämäärää ja mitä hän uskoo kuoleman jälkeen tapahtuvan. Haluttiin myös tietää, kuinka uskonnollinen vastaajan lapsuudenkoti oli ollut ja keiden henkilöiden kanssa vastaaja keskustelee uskonnollisista kysymyksistä. Kartoitettiin myös vastaajan mielikuvia erilaisista uskonnoista ja uskonnollisista yhteisöistä. Vastaajalle lueteltiin myös erilaisia ongelmia ja pyydettiin arvioimaan, antaako kirkko niihin päteviä vastauksia sekä kysyttiin, mitä seurakuntien toimintamuotoja vastaaja pitää tärkeinä ja mihin niistä hän itse osallistuu tai olisi halukas osallistumaan. Lopuksi tiedusteltiin, onko vastaaja tietoinen tulevista kirkollisvaaleista sekä onko hän koskaan äänestänyt kirkollisvaaleissa ja aikooko hän äänestää tulevissa vaaleissa. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan kouluarvosanalla 4-10, kuinka tyytyväinen hän tällä hetkellä on elämäänsä. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, äidinkieli, maakunta, kuntaryhmä, suuralue ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.