FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005: jäsenjärjestöt

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden edistämisen keskus

Keywords

johtajat, järjestöt, kansanterveys, muutos, ohjelmat (suunnitelmat), terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, terveyspalvelut, tulevaisuus, tupakointi, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin järjestöjen terveyden edistämisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Ajankohtaisia teemakysymyksiä esitettiin terveyden tasa-arvosta, Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta ja tupakoimattomuuden tukemisesta. Terveyden edistämisen keskuksen jäsenjärjestöjen johtajat vastasivat kyselyyn. Samoja kysymyksiä on esitetty myös kuntien terveysjohtajille (FSD2226).

Terveyden edistämisen rakennetta selvitettiin kysymyksillä edistämistyöhön käytetystä työajasta ja palvelujen saatavuudesta. Tiedusteltiin, miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös, miten järjestöjen yhteistyö esimerkiksi kuntien kanssa kehittyy terveyden edistämisessä seuraavan viiden vuoden aikana. Vastaajat arvioivat terveyden edistämisen keskeisiä sisältöjä, kuten liikunnan lisäämistä, sosiaalisten verkostojen tukemista sekä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Vastaajat pohtivat, miten muun muassa ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä henkilökunnan osaamista kehitetään vuonna 2005. Kysyttiin myös, mitkä tekijät ohjaavat järjestön terveyden edistämistyötä.

Vastaajat erittelivät, miten järjestöt aikovat kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Lisäksi kysyttiin, tuntevatko vastaajat Terveys 2015 -kansanterveysohjelman ja ottavatko he sen työssään huomioon. Vastaajat arvioivat tupakointia vähentävään työhön, tupakkalain valvontaan ja tupakkavieroitukseen tarvittavia taloudellisia ja henkilöresursseja. Taustamuuttujia ovat järjestön toiminta-alue, henkilö- ja yhteisöjäsenmäärät sekä järjestöryhmä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.