FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden edistämisen keskus

Keywords

johtajat, järjestöt, kansanterveys, lapset (ikäryhmä), muutos, terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, terveyspalvelut, tulevaisuus, tupakointi, työkyky, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin järjestöjen terveyden edistämisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Ajankohtaisia teemakysymyksiä esitettiin väestöryhmien välisistä terveyseroista, lasten ja nuorten terveydestä sekä tupakoimattomuuden tukemisesta. Terveyden edistämisen keskuksen jäsenjärjestöjen johtajat vastasivat kyselyyn. Samoja kysymyksiä on esitetty myös kuntien terveysjohtajille (FSD2227).

Vastaajat arvioivat terveyden edistämisen keskeisiä sisältöjä, kuten liikunnan lisäämistä, sosiaalisten verkostojen tukemista sekä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Vastaajat pohtivat, miten muun muassa ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä henkilökunnan osaamista kehitetään vuonna 2006. Kysyttiin myös, mitkä tekijät ohjaavat järjestön terveyden edistämistyötä.

Terveyden edistämisen rakennetta selvitettiin kysymyksillä edistämistyöhön käytetystä työajasta ja palvelujen saatavuudesta. Tiedusteltiin, miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös, miten järjestöjen yhteistyö esimerkiksi kuntien kanssa kehittyy terveyden edistämisessä seuraavan viiden vuoden aikana.

Teemakysymyksellä kartoitettiin, miten vastaajien toimialalla on huomioitu työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen painottuvaa työtä, liikunnan lisäämiseen ja monipuolistumiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä mielenterveystyötä. Lisäksi kysyttiin, mihin väestöryhmiin terveyden edistämistyötä pitäisi erityisesti kohdistaa ja miten kunnat ovat kaventaneet sosioekonomisia terveyseroja. Lasten ja kouluikäisten terveyden edistämistä selvitettiin kysymyksillä erityishuomiota vaativista (kotiolot, kaveripiiri, ravitsemus jne.) ja kouluun liittyvistä (esim. turvallinen kouluympäristö, kouluterveydenhuolto, kouluruokailu) tekijöistä. Vastaajat punnitsivat myös tupakoimattomuuden edistämistä. Taustamuuttujia ovat järjestön toiminta-alue, henkilö- ja yhteisöjäsenmäärät sekä järjestöryhmä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.