FSD2236 Kunnallisalan ilmapuntari 2005: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kehitys, kunnat, kuntalaiset, kuntaliitokset, taloudellinen tila, taloudellinen vastuu, yhdistäminen, yksityistäminen

Abstract

Vuoden 2005 ilmapuntarin erityisteemana olivat kunta- ja palvelurakenneuudistukset. Vastaajalle esitettiin joukko kuntia koskevia väittämiä ja häntä pyydettiin arvioimaan jokaista väittämää sen mukaan, onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa. Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan kunnallisten palveluiden kehitystä omassa kunnassa. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen tiedusteltiin, mikä alueellinen kokonaisuus on vastaajan mielestä sopivin tarjoamaan kuntalaisille eri palveluja ja kenen tulisi käytännössä tehdä ja tuottaa palvelut. Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, missä kaikissa palveluissa kansalaisten pitäisi ottaa enemmän taloudellista tai toiminnallista vastuuta ja missä palveluissa pääasiallinen toimenpidevastuu tulisi kuntien sijasta olla valtiolla. Vastaajalta tiedusteltiin myös, mitä keinoja hän pitää hyväksyttävinä pyrittäessä parantamaan hänen kotikuntansa taloutta. Kysyttiin myös, paljonko vastaajan mielestä kuntia pitäisi Suomessa olla. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan suhtautumista kuntaliitoksiin yleensä ja suhtautumista oman kunnan yhdistämiseen suuremmaksi kokonaisuudeksi naapurikunnan/kuntien kanssa. Vastaajalta kysyttiin vielä, mitkä hänen mielestään ovat hyviä perusteita kuntien lukumäärän vähentämiseksi ja mitkä hyviä perusteita kuntien lukumäärän vähentämistä vastaan. Lopuksi tiedusteltiin, kuka vastaajan mielestä tosiasiallisesti johtaa hänen kotikuntaansa. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiryhmä, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.