FSD2238 Kunnallisalan ilmapuntari 2006: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

eduskuntavaalit, ehdokkaat, julkiset palvelut, kunnanjohtajat, kunnat, ongelmat, puolueet, tavoitteet, yhteiskunta

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajan huolenaiheita sekä kotikunnan että koko yhteiskunnan tasolla. Eduskuntavaalien lähestyessä vastaajalta kysyttiin myös, mitä ominaisuuksia he näkevät omassa kansanedustajaehdokkaassaan ja eri eduskuntapuolueissa. Myös perinteiset palvelutuotantoon liittyvät kysymykset olivat mukana kyselyssä.

Ensimmäisenä vastaajalta tiedusteltiin, kuinka riittäviä tai riittämättömiä eri palvelut ovat kunnassa niiden tarpeeseen nähden. Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin nimeämään kolme vakavinta yhteiskunnallista ongelmaa sekä kolme suurinta oman kunnan ongelmaa. Erilaisten väitelauseiden avulla kartoitettiin vastaajan mielipiteitä kuntia koskevissa asioissa sekä sitä, mitä kuntien palveluja, taloutta ja hallintoa koskevia tavoitteita ja keinoja vastaaja pitää hyväksyttävänä omassa kunnassaan. Seuraavaksi vastaajalle lueteltiin erilaisia kansanedustajaehdokkaan ominaisuuksia, joista vastaajaa pyydettiin valitsemaan omaa ehdokastaan kuvaavat ominaisuudet. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan eduskuntapuolueiden ominaisuuksia. Tiedusteltiin myös, millaisena äänestäjänä vastaaja pitää itseään.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiryhmä, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.