FSD2240 Energia-asennetutkimus 2005

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

asenteet, bioenergia, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, öljy

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Vastaajat kertoivat myös, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää. Lisäksi tiedusteltiin suhtautumista sähkömarkkinoihin ja onko markkinajärjestelmästä ollut etua vai haittaa muun muassa sähkön hintakehityksen, kilpailun tehostumisen, työllisyyden, sähköyhtiöiden, energiansäästön edistämisen, energiaomavaraisuuden tai tulevien sukupolvien kannalta. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus, ammattiasema ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.