FSD2250 Rahapelitutkimus 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysministeriö

Keywords

häviäminen, läheiset, ongelmat, pelaaminen, rahankäyttö, rahapelit, syyllisyys, velat

Abstract

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten rahapelaamista. Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n rahapelejä ja kysymällä, mihin niistä vastaaja on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kysyttiin myös, osallistuuko vastaaja veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä ja miten usein vastaajalla on tapana pelata/osallistua lueteltuihin peleihin. Mikäli vastaaja sanoi pelaavansa pelejä enemmän kuin kaksi kertaa kuukaudessa, häntä pyydettiin arvioimaan keskimääräinen rahapeleihin käytetty summa viikossa ja suurin rahamäärä, jonka hän on käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana. Lisäksi kysyttiin, onko jollakin vastaajan lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä peleihin. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, palaako hän jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääkseen voittaa häviämänsä rahat takaisin, onko vastaaja koskaan väittänyt muille voittaneensa vaikka on todellisuudessa hävinnyt, onko vastaaja koskaan pelannut enemmän kuin on aikonut ja ovatko ihmiset koskaan arvostelleet hänen pelaamistaan tai väittäneet hänellä olevan pelaamisongelma. Tiedusteltiin myös, onko vastaaja koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessaan, onko hän halunnut lopettaa rahapelien pelaamisen mutta ei ole pystynyt siihen, onko vastaaja koskaan salaillut pelaamistaan perheenjäseniltään ja onko vastaaja koskaan kiistellyt läheistensä kanssa rahankäytöstä ja jos on, niin onko kiistely koskenut rahapelien pelaamista. Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja koskaan lainannut rahaa pelaamiseen eikä sitten ole pelaamisen vuoksi pystynyt maksamaan lainaa takaisin, onko vastaaja koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta pelatakseen rahapelejä ja onko hän lainannut/hankkinut rahaa pelatakseen rahapelejä tai maksaakseen pelivelkoja luetelluilta tahoilta. Lopuksi tiedusteltiin, pelaako vastaaja omasta mielestään liian paljon, onko rahapelien ongelmapelaaminen vastaajan mielestä vakava ongelma Suomessa ja ovatko pelaamisongelmat lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet.

Taustamuuttujina kyselyssä oli vastaajan sukupuoli, ikä, maakunta, ammatti, kuukausitulot, talouden koko ja asuinpaikkakunnan asukasmäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.