FSD2252 Nuorten rahapelaaminen 2006: koeostot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysministeriö

Keywords

ikärajat, nuoret, pelaaminen, rahapelit, valvonta

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin koeostoin pelipaikkojen 15-vuoden ikärajan valvonnan toimivuutta. Koeostajan tuli pelata määrätyssä paikassa määrättyä rahapeliä ja vastata sen jälkeen lomakkeen kysymyksiin. Haluttiin tietää, kysyttiinkö pelaajalta ikää, pyydettiinkö pelaajaa todistamaan ikänsä ja kiellettiinkö pelaajaa pelaamasta rahapelejä. Mikäli pelaajaa kiellettiin pelaamasta, tiedusteltiin, kuka puuttui ensin pelaamiseen ja kuka kielsi pelaamasta. Lisäksi kysyttiin, ketä kuului pelaajan omaan peliseuraan ja minkä verran paikalla oli pelaajia. Tiedusteltiin myös, asioiko pelipaikassa alle 15-vuotiaita tai siltä näyttäviä henkilöitä, pelasiko alle 15-vuotiaita tai alle 15-vuotiailta näyttäviä ilman aikuisen seuraa, kysyttiinkö muilta alle 15-vuotiailta tai siltä näyttäviltä ikää ja kiellettiinkö muita alle 15-vuotiaita pelaamasta. Lopuksi tiedusteltiin, oliko pelipaikan henkilökunnalla suora näköyhteys rahapeliautomaateille.

Taustatiedot olivat vastaajan ikä ja sukupuoli, koeoston päivämäärä ja kellonaika ja pelipaikan sijainti (maakunta ja lääni).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.