FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysministeriö

Keywords

havainnointi, ikärajat, nuoret, pelaaminen, rahapelit, valvonta

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin koeostoin pelipaikkojen 15-vuoden ikärajan valvonnan toimivuutta. Havainnoija tarkkaili määrätyssä paikassa rahapelejä pelaavia nuoria ja vastasi sen jälkeen lomakkeen kysymyksiin. Haluttiin tietää, kysyttiinkö alle 15-vuotiaalta tai siltä näyttävältä pelaajalta ikää, pyydettiinkö pelaajaa todistamaan ikänsä ja kiellettiinkö pelaajaa pelaamasta rahapelejä. Mikäli pelaajaa kiellettiin pelaamasta, tiedusteltiin, kuka puuttui ensin pelaamiseen ja kuka kielsi pelaamasta. Lisäksi kysyttiin, mitä pelejä nuoret pelasivat. Lopuksi tiedusteltiin, oliko pelipaikan henkilökunnalla suora näköyhteys rahapeliautomaateille.

Taustatiedot olivat vastaajan ikä ja sukupuoli, koeoston päivämäärä ja kellonaika, haastattelun kesto ja pelipaikan sijainti (maakunta ja lääni).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.