FSD2254 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: kuntakysely

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysministeriö

Keywords

ennaltaehkäisy, hoito, kunnat, palvelupisteet, rahapelit, tarpeet

Abstract

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntien käytäntöjä rahapeliongelmaisten hoidossa. Ensimmäisenä kyselyssä tiedusteltiin, missä palveluissa kunnassa käsitellään peliongelmia ja onko kunnassa erityinen palvelupiste, johon peliongelmista kärsivät tai heidän läheisensä ohjataan. Kysyttiin myös, miten peliongelmaiset ihmiset huomioidaan kunnan palvelujärjestelmässä, miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan ja mitä tarpeita kunnalla on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen. Lisäksi haluttiin tietää, miten kunnassa kiinnitetään huomiota rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon ja kuinka usein kunnan palveluissa kohdataan peliongelmaisia.

Taustatietoina olivat vastaajan asema kunnassa, lääni ja kunnan asukasmäärä. Lopuksi tiedusteltiin vielä, mihin palvelupisteeseen kyselyn liitteenä ollut palvelupisteille suunnattu lomake toimitettiin.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.