FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysministeriö

Keywords

hoito, kunnat, läheiset, palvelupisteet, palvelut, rahapelit, tarpeet

Abstract

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntien käytäntöjä rahapeliongelmaisten hoidossa. Ensimmäisenä tässä palvelupisteille lähetetyssä lomakkeessa kysyttiin, miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla. Tiedusteltiin myös, kuinka usein toimipisteessä on peliongelmasta kärsiviä asiakkaita ja miten peliongelma ilmenee asiakkailla. Lisäksi kysyttiin, mitä palveluja peliongelmaisille tarjotaan ja mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan. Kysyttiin myös, mitä palveluja nuorille (alle 18-vuotiaille) peliongelmaisille järjestetään, miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan ja mitä tarpeita palvelupisteellä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen.

Taustatietoina olivat vastaajan asema palvelupisteessä ja tieto siitä, missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa vastaaja toimii, lääni sekä palvelupisteen nimi ja ylläpitäjä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.