FSD2257 Kirkkomonitor 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

ennustaminen (magia), henkisyys, jälleensyntyminen, kirkko (instituutio), noituus, paranormaalit ilmiöt, rukoileminen, seurakunnat, uskomukset, uskonnolliset liikkeet, uskonnollisuus

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin käsityksiä paranormaaleista ilmiöistä, henkisyydestä ja seurakuntien eri toimintamuotojen tärkeydestä. Lisäksi kysyttiin vastaajien kuulumisesta evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttaviin uskonnollisiin liikkeisiin.

Vastaajilta tiedusteltiin mm. onko kummituksia tai enkeleitä olemassa, voiko noituudella vaikuttaa toisen ihmisen elämään, voiko rukouksen tai joogan avulla parantaa sairauksia, kykenevätkö meediot välittämään viestejä vainajilta ja onko Suomessa käynyt ufoja. Lisäksi kysyttiin, voiko ihmisen tulevaisuutta luotettavasti ennustaa astrologian, horoskooppien, pelikorttien tai kämmenen viivojen avulla.

Henkisyyttä käsiteltiin esittämällä väitteitä mm. ufoista, luonnonlääketieteestä, astrologiasta, sielunvaelluksesta ja jälleensyntymisestä. Lisäksi kysyttiin, miten kiinnostuneita ihmiset ovat henkisyyteen liittyvistä asioista, miten tärkeää heille on oma henkinen kasvu ja mitä he ovat valmiita sen eteen tekemään.

Käsityksiä seurakuntien toiminnasta selvitettiin kysymällä kuinka tärkeinä vastaajat pitivät seurakuntien eri toimintamuotoja. Toimintamuotoina olivat mm. hautaan siunaaminen, kirkollinen vihkiminen, kaste, rippikoulu, työ vanhusten tai vammaisten parissa, sairaaloiden sielunhoito, partio, jumalanpalvelus, evankelioimistyö ja ruokapankit.

Vastaajilta tiedusteltiin myös, kuuluvatko he joihinkin evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttaviin uskonnollisiin liikkeisiin. Tällaisia liikkeitä ovat mm. lestadiolaisuus, evankelinen liike (SLEY), rukoilevaisuus, herännäisyys, Kansan Raamattuseura, kansanlähetys ja karismaattinen liike. Kysyttiin myös, katsooko vastaaja itse olevansa kristitty, luterilainen, uskova, uskovainen, uudestisyntynyt kristitty tai ateisti.

Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta, koulutus ja työelämään osallistuminen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.