FSD2262 Käsitykset ilmastonmuutoksesta 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ekholm, Peter (Ajatuspaja e2)
  • Jutila, Karina (Ajatuspaja e2)
  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Keywords

ilmasto, ilmastonmuutokset, kasvihuonekaasut, kehitysmaat, nopeus, päätöksenteko, teollisuusmaat, torjunta, vaikutukset, ympäristöongelmat

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka suomalaiset arvioivat ilmastonmuutosta eri näkökulmista. Ensimmäisenä kyselyssä kartoitettiin sitä, mistä ilmastonmuutoksessa vastaajan mielestä on kyse. Onko ilmaston muutos totta ja jos on, niin onko se ihmisen aiheuttama, kuinka vakavasta asiasta on kyse ja mikä on vastaajan näkemys ilmastonmuutoksen etenemisen nopeudesta. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan erilaisia julkisuudessa esitettyjä väitteitä ilmastonmuutoksesta.

Haluttiin myös tietää, kuinka kiinnostunut vastaaja on ilmastonmuutoksia koskevista asioista, kuinka hyvin vastaaja katsoo tuntevansa kyseisiä asioita ja kuinka tärkeitä eri mediat/tiedonsaantikanavat ovat vastaajalle ilmastonmuutosta koskevan tiedon välittäjänä. Lisäksi kysyttiin, kuinka luotettavina tietolähteinä vastaaja pitää eri tahoja, kuinka riittävästi ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista tiedotetaan ja millaisen arvosanan vastaaja antaisi kyseisen tiedotuksen laadusta.

Vastaajan näkemyksiä ilmastonmuutoksen seurauksista kartoitettiin erilaisten väitelauseiden avulla. Väitelauseet oli jaettu koskemaan maailmanlaajuisia vaikutuksia sekä vaikutuksia Suomessa. Kysyttiin myös, mitkä vastaajan mielestä ovat pahimpia kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia.

Ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyen kysyttiin, mitä vastaajan mielestä ylipäätään on mahdollista tehdä ja millaisiin torjuntatoimiin maailmassa lähivuosina kyetään. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka tärkeässä asemassa eri tahot ovat pyrittäessä ratkaisemaan ilmasto-ongelmia ja kuinka hyödyllisiksi vastaaja näkee yksilön/kuluttajan keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Taustatietoina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, maakunta, perus- ja ammatillinen koulutus, ammattiryhmä ja ammatillinen keskusjärjestö. Vastaajalta kysyttiin myös, minkä puolueen ehdokasta hän äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.