FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yleisradio (YLE)

Keywords

eduskuntavaalit, ehdokkaat, ennakkoäänestys, poliittiset asenteet, puolueet, äänestäminen

Abstract

Ensimmäisenä vastaajalta tiedusteltiin, onko hän käynyt jo äänestämässä ennakkoon eduskuntavaaleissa. Mikäli vastaaja oli jo äänestänyt, kysyttiin puoluetta, jonka ehdokasta hän äänesti ja jos vastaaja ei vielä ollut äänestänyt, tiedusteltiin, minkä puolueen ehdokasta hän tällä hetkellä äänestäisi. Vastaajalta kysyttiin myös, kuinka varma hänen puoluekantansa on, aikooko vastaaja äänestää näissä vaaleissa ja minkä puolueen listalla olevaa ehdokasta vastaaja äänesti edellisissä eduskuntavaaleissa. Erilaisten väitelauseiden avulla kartoitettiin sitä, missä määrin eri asiat olivat vaikuttaneet vastaajan puoluevalintaan näissä vaaleissa. Lopuksi kysyttiin vielä, kumpi merkitsi äänestämisessä nyt enemmän, mennyt vai tuleva vaalikausi.

Taustamuuttujat olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikka, ammattiryhmä ja asuinlääni.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.