FSD2308 Homoseksuaalisuus Suomessa 1940- ja 1960-luvuilla: osa-aineisto, kerätty 1994-1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Juvonen, Tuula (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

Tampere, homokulttuuri, homoseksuaalisuus, huhut, julkisuus, kulttuurintutkimus, käsitykset, lesbous, parisuhde, seksuaalinen identiteetti, seksuaalivähemmistöt, sosiaalihistoria, sukupuolivähemmistöt, uskomukset

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää homoseksuaalisuutta koskevien uskomusten rakentumista sotienjälkeisessä Suomessa. Vuosina 1994-1998 kerätystä aineistosta on luovutettu osa-aineistoa varten 11 haastattelua, jotka on tehty pääosin Tampereella.

Osa-aineisto on yhteensä noin 223 sivua pitkä. Vain yksi osa-aineiston haastateltavista kertoo omakohtaisesta homosuhteestaan, loput kertovat homoseksuaalisuudesta ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta. Haastateltavat ovat syntyneet 1910-1950 -luvuilla ja he kertovat laajasti suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin sotienjälkeisessä Suomessa, etenkin Tampereella.

Haastatteluissa käsitellään laajasti seksuaalivähemmistöjen asemaa ja elinoloja 1940-1960 -luvuilla. Kysymykset käsittelevät mm. homojen ja lesbojen tapaamispaikkoja, yleistä suhtautumista seksuaalisuuteen, homoseksuaalien mahdollisuutta parisuhteeseen ja ihmisten suhtautumista tunnettuihin homoseksuaaleihin. Lisäksi käsitellään esimerkiksi elämää Tampereella, homoseksuaalisuuden esiintymistä medioissa ja kriminalisoitua homoseksuaalisuutta.

Aineistosta on saatavilla myös 660 sivua pitkä koko aineisto FSD2291.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.