FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kouvo, Antti (Turun yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiologian laitos)

Keywords

Internet, Turku, käyttö, luotettavuus, luottamus, ongelmat, opiskelijat, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan Turun yliopiston opiskelijoiden internetin käyttötottumuksia ja heidän arvioitaan internetpalveluiden luotettavuudesta sekä internetin ongelmakäytöstä. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta tuntia he käyttävät internetiä vuorokaudessa ja mihin tarkoitukseen (esim. tiedonhakuun, sähköposteihin, sähköiseen asiointiin ja deittipalveluihin). Vastaajat arvioivat pankki-, kirjasto- yms. internetpalveluiden luotettavuutta. He punnitsivat myös internetin käyttöön liittyviä myönteisiä ja kielteisiä puolia sekä huolenaiheita. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin internetin ongelmakäytön kriteereitä ja kysyttiin, kokeeko vastaaja olevansa internetin ongelmakäyttäjä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikäluokka, asumismuoto ja tiedekunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.