FSD2323 Miehen sydäninfarktikokemus 1997-1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Lampi, Hannu (Helsingin ammattikorkeakoulu. Terveydenhuollon erityisalojen osaamisyhteisö)

Keywords

ensihoito, fenomenologia, miehet, pelko, perheet, potilaat, sairaalahoito, sairaudet, sydäninfarkti, sydäntaudit, terveydentila, toimintakyky, toipuminen, tunteet, tupakointi

Abstract

Haastattelujen tarkoituksena oli tarkastella miehen sydäninfarktikokemusta äkillisen henkeä uhkaavan sairauden ja potilaana olemisen kontekstissa. Tutkimusaineisto koostui 17 avoimesta haastattelusta ja kahdesta julkaistusta muisteluaineistosta. Muisteluaineistot ovat kirjastosta saatavia julkaisuja, joita ei ole arkistoitu tietoarkistoon.

Seitsemäätoista sydäninfarktin kokenutta miestä haastateltiin yhdestä neljään kertaan. Haastateltavat kertoivat vapaamuotoisissa syvälliseen vuorovaikutukseen perustuvissa haastatteluissa, millaisena he kokivat infarktin ja saamansa hoidon, minkälaisia tunteita tapahtumat herättivät ja kuinka he kokivat suhtautumisensa maailmaan muuttuneen tapahtumien seurauksena. Samoin keskusteltiin vapaasti mm. ympäristön suhtautumisesta tapahtuneeseen, haastateltavien terveydentilasta ja elintavoista, seksielämästä, ruokavaliosta, tupakoinnista, kuntoutumisesta ja sairaalassa vietetystä ajasta. Haastatellut miehet olivat iältään keskimäärin 52-vuotiaita.

Alkuperäisessä tutkimuksessa analysoinnin tuloksena syntyi kuusi yläsisältöaluetta: kuolemanvaarassa oleminen, hoidonantajien ominaisuudet, sairaalapotilaaksi joutuminen, perheen kohtaaminen, kohtalontoveruuden jakaminen ja sairaalasta kotiutuminen. Tutkimuksen tuloksista muodostettiin miehen sydäninfarktikokemusta kuvaava merkitysverkosto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.