FSD2333 Kåren Kellarin merkitys: weblog-aineisto 2006-2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Avelin, Liisa (Turun yliopisto. Historian laitos)

Keywords

1960-luku, 1970-luku, Karhula, Kotka, Kymenlaakso, alkoholinkäyttö, diskot, muistot, muoti, nostalgia, nuoruus, popmusiikki, rockmusiikki, seurustelu, ystävät

Abstract

Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, mitä Karhulassa sijainnut Disco Club Kåren Kellari merkitsi 1960-1970-lukujen kymenlaaksolaisnuorille. Aineiston keräämiseksi avattiin Internetissä blogi, johon saivat kirjoittaa kommentteja kaikki, jotka kävivät vuosina 1969-1979 Kåren Kellarissa.

Tutkija ohjaili blogikeskustelua väljästi koostamalla kunkin viikon keskusteluista yhteenvedon ja johdattelemalla seuraavan viikon keskustelunaiheisiin kysymyksillä, taustatiedoilla, kuvilla ja omilla muistoillaan. Keskustelijat saivat kuitenkin vapaasti ottaa esiin muitakin aiheita. Keskustelu oli kuitenkin hyvin vapaamuotoista. Yhteensä keskusteluun osallistui noin sata 1960-70-luvun kymenlaaksolaisnuorta, joista aktiivisemmin kirjoitti 15-25. Blogiin kertyi yhdeksän kuukauden aikana noin 4700 viestiä.

Blogiin kirjoittajat saivat kertoa muistojaan Kåren Kellarista laidasta laitaan: diskon työntekijöistä, jäsenkorteista, tiskijukista, jonoista ja juhlapyhien vaikutuksesta aukioloaikoihin. Jonkin verran keskusteltiin myös muista Kymenlaakson diskoista. Keskustelua käytiin laajemminkin 1960- ja 70-lukujen Karhulasta ja nuorisokulttuurista. Keskustelunaiheet vaihtelivat pukeutumisesta ja joulunvietosta seurakunnan nuorisotyöhön ja Teiniliittoon. Keskustelua herättivät myös nuoruusvuosien seurustelusuhteiden aloittaminen ja päättäminen, ystävyys ja nuoruuden epävarmuus. Erityisen runsaasti vaihdettiin viestejä musiikista ja eri kappaleiden herättämistä muistoista. Blogin viikkoyhteenvedoissa on julkaistu myös kirjoittajien lähettämiä valokuvia 1960- ja 70-luvuilta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.