FSD2360 Perunaruttoa kestävän muuntogeenisen perunan hyväksyttävyys: kohderyhmäkeskustelu 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Haila, Yrjö (Tampereen yliopisto)
  • Jalonen, Pauliina (Helsingin yliopisto)
  • Kauppila, Jussi (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Kettunen, Reetta (Helsingin yliopisto)
  • Niemi, Karoliina (Helsingin yliopisto)
  • Takala, Timo (Tampereen yliopisto)
  • Teeri, Teemu (Helsingin yliopisto)
  • Valve, Helena (Suomen ympäristökeskus (SYKE))

Keywords

geenitekniikka, hyväksyttävyys, kasvinjalostus, luonnonmukainen viljely, maatalous, muuntogeenit, peruna, perunarutto, riskinarviointi

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin perunaruttoa kestävän muuntogeenisen perunan hyväksyttävyys suomalaisessa maataloudessa ja markkinoilla. Tutkimuksen pohjana toimi kaksi kohderyhmäkeskustelua, joiden keskustelujen tavoitteet käsittivät osallistujien henkilökohtaisen suhteen perunaan, arvion perunaruton torjumisen tarpeellisuudesta, ruttoa kestävän geenimuunnellun perunan etujen ja haittojen arvioinnin, lupaukset, todelliset mahdollisuudet ja uhat sekä riskinarviointi ja -hallinta ruttoa kestävän perunan jalostuksessa ja kasvatuksessa.

Keskusteluun osallistuvat edustivat yliopistoja, kasvinjalostuksen yrityksiä, kauppaa, elintarviketeollisuutta, viljelijöitä, viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä. Keskustelijoille oli jaettu etukäteen muuntogeenistä rutonkestävää perunaa käsittelevä tausta-aineisto (kts. virikemateriaali).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.