FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rasimus, Ari (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

aktivismi, anarkismi, eläinaktivismi, kansalaisjärjestöt, kansalaistoiminta, kansalaistottelemattomuus, protestit, vaikuttaminen, vastarinta, ympäristöaktivismi

Abstract

Tutkimuksessa tutkittiin uusimman aallon (1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun toimivien) aktivistien mielipiteitä järjestöistä ja toiminnasta, jossa olivat mukana. Haastalteltavat olivat Oikeutta Eläimille ja/tai Maan Ystävät-järjestöjen jäseniä. Haastatelluilta kysyttiin heidän taustastaan ja toimintahistoriastaan aktivistijärjestöissä, miten he ovat päätyneet aktivistijärjestöön ja miten he näkevät järjestön tulevaisuuden. Lisäksi haastatelluilta kysyttiin heidän mielipiteitään erilaisista yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodoista ja niiden tehokkuudesta, heidän suhtautumisestaan anarkismiin, puoluepolitiikaan ja EU:n vaikutuksesta aktivismiin.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.