FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helenius, Ilkka (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS))
  • Niemi-Murola, Leila (Helsingin yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta)
  • Remes, Ville (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS))
  • Turunen, Juha Pekka (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)

Keywords

kirurgia, käytäntö, lääketiede, lääketieteelliset toimenpiteet, lääkärit, teoria, toimenpiteet, valmistuminen, yliopistot

Abstract

Vuonna 2006 kerätyssä kyselyssä selvitettiin valmistuvien lääketieteen opiskelijoiden 28 erilaisen hoito- ja tutkimustoimenpiteen osaamista. Kyseessä oli seurantatutkimus, jonka edellinen kysely tehtiin vuonna 1997. Tarkoituksena oli selvittää, miten toimenpiteiden suoritusaste kehittyi kahdeksan vuoden aikana.

Jokaiseen toimenpiteeseen liittyen kysyttiin, osaavatko vastaajat tämän suorituksen teorian, ovatko he suorittaneet tämän onnistuneesti, ovatko he suorittaneet tämän yksin, missä ensimmäinen suoritus tapahtui sekä montako kertaa he ovat suorittaneet kyseisen toimenpiteen. Lisäksi tiedusteltiin opiskelijoiden työssäkäyntiä. Lopuksi opiskelijoilta pyydettiin vielä mielipiteitä lääketieteen opetuksesta ja ehdotuksia tämän kehittämiseksi.

Taustamuuttujina aineistossa on muun muassa yliopisto, opiskelujen aloitusvuosi kaksiluokkaisena, ikä luokiteltuna, sukupuoli sekä tieto siitä, onko vastaaja opiskellut lääketiedettä ulkomailla.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.