FSD2376 Suomen Keskustan sisäinen päätöksenteko 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jutila, Karina

Keywords

Suomen Keskusta, demokratia, järjestötoiminta, luottamus, politiikka, puheenjohtajat, puolueet, päätöksenteko, tiedonsaanti, äänestäminen

Abstract

Tutkimus selvittää Suomen Keskustan jäsenten näkemyksiä puolueen sisäisestä päätöksenteosta ja eri toimijoiden rooleista siinä. Kysely on osoitettu niin puolueen rivijäsenille kuin piiritoimikuntien jäsenille ja puheenjohtajille sekä piirien toiminnanjohtajille.

Jäseniltä tiedusteltiin ensin heidän liittymisvuottaan Keskustaan sekä heidän osallistumistaan puolueen erilaisiin toimintamuotoihin. Vastaajilta kysyttiin, paljonko ja kuinka he pitivät henkilökohtaisesti yhteyttä puolueen sisäisiin tahoihin, kuten puolueen puheenjohtajaan ja kansanedustajiin. Kokousedustajina toimineilta kysyttiin myös, millaiset tekijät puheenjohtajan valintaan vaikuttivat. Vastaajilta pyydettiin mielipiteitä siitä, mitä he pitivät Suomen Keskustan jäsenistön tärkeimpinä tehtävinä, kuinka paljon he uskoivat jäsenillä ja muilla tahoilla olevan vaikutusvaltaa puolueen sisäisissä päätöksissä ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien riittävyyttä. Vastaajilta myös kysyttiin, mitä kautta he saavat tietoa puolueen toiminnasta ja kokivatko he saavansa tietoa riittävästi. Vastaajat arvioivat puolueen toimintaa piiri- ja valtakunnantasolla mm. avoimuuden, demokraattisuuden, asiakeskeisyyden ja uudistusmielisyyden osalta. Seuraavaksi vastaajat ottivat kantaa Keskustan sisäiseen demokratiaan sekä erilaisiin Keskustan sisäiseen vallankäyttöön liittyviin väitteisiin. Samoin he ottivat kantaa 1999 eduskuntavaalien ns. työreformi-ohjelmaan ja 1994 puoluekokouksessa päätettyyn Keskustan myönteiseen linjaan Suomen EU-jäsenyydelle. Lopuksi vastaajia pyydettiin ilmaisemaan kantansa erilasiin asioihin, kuten ydinvoimaan, pienyrittäjyyden edistämiseen, homosuhteiden rekisteröintiin, pakolaisten vastaanottamiseen ja maaseudun palvelujen turvaamiseen.

Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin vielä erilaisia taustatietoja, kuten Keskustan piirijärjestöä, muiden järjestöjen jäsenyyksiä, ja luottamustoimia, äänestysaktiivisuutta, muiden puolueiden jäsenyyksiä, vanhempien puoluekantaa sekä sitä, mihin puolueeseen vastaaja voisi kuulua, jos hän ei olisi Keskustan jäsen. Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, siviilisääty, lasten lukumäärä, ammattiryhmä, asuinkunnan koko ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.