FSD2378 Politiikkaa ja valtapeliä 2006-2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Latvala, Pauliina (Helsingin yliopisto. Kulttuurientutkimuksen laitos)

Keywords

kotiseutu, muistelu, nuoret, poliittinen historia, politiikka, puolueet, sukupuoli, vaikuttaminen, valta, äänestäminen

Abstract

Valtakunnallisen Politiikkaa ja valtapeliä -keruun tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset ovat kokeneet poliittisen ja yhteiskunnallisen elämän eri aikoina ja eri näkökulmista. Suomalaisten naisten ja miesten, nuorten ja vanhempien ajatukset ja käsitykset yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vaihtelevat eri aikoina. Keräystä varten kirjoitettujen tekstien muoto oli avoin, poliittisen historian vaiheet voivat kiteytyä myös poliittisia johtajia koskeviksi tarinoiksi, vitseiksi tai arvoituksiksi. Keruuseen vastanneiden suositeltiin kirjoittavan ainakin seuraavista aihealueista: politiikka perheessä ja kotiseudulla, vaikuttamismahdollisuudet eri aikoina, äänestäminen ja ehdokkaat, sukupuoli ja politiikka, puolueet, valta ja politiikan haastajat sekä politiikka, alueellisuus ja kansalaisyhteiskunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.