FSD2381 Vaatesuunnittelu ikääntyville naisille: haastattelut 2001-2002

For the complete interview themes or writing guide, please see related files section in the data description.

Select question


Työnäytteen kuvailu: Miksi valitsit tämän vaatteen?

Työnäytteen kuvailu: Millaisesta mallistokokonaisuudesta valitsit sen?

Työnäytteen kuvailu: Millainen tämä vaate on? Kuvaile vaatteen väriä, mallia, materiaalia, yksityiskohtia, kiinnittimiä.

Työnäytteen kuvailu: Miksi olet valinnut tällaiset ominaisuudet?

Työnäytteen kuvailu: Oletko tyytyväinen tekemiisi valintoihin? Miksi?

Työnäytteen kuvailu: Millaisessa tilanteessa vaatetta käytetään?

Työnäytteen kuvailu: Millaisten vaatteiden kanssa tätä vaatetta voi mielestäsi yhdistellä?

Työnäytteen kuvailu: Millaisille naisille vaate mielestäsi sopii?

Työnäytteen suunnitteluprosessi: Millainen suunnitteluprosessisi oli tämän vaatteen tapauksessa?

Työnäytteen suunnitteluprosessi: Miten kohderyhmä on määritelty?

Työnäytteen suunnitteluprosessi: Miten sait tietoa kohderyhmästä ja sen tarpeista ja mieltymyksistä?

Työnäytteen suunnitteluprosessi: Millaisia nämä tarpeet ja mieltymykset ovat tietosi mukaan?

Työnäytteen suunnitteluprosessi: Miten teollinen valmistus rajoittaa suunnittelutyötä? Mitä mahdollisuuksia se antaa?

Muiden työnäytteiden arviointi: Miltä kokonaisuus vaikuttaa? Värit, mallit, materiaalit.

Muiden työnäytteiden arviointi: Mitä nämä valinnat mielestäsi kertovat?

Muiden työnäytteiden arviointi: Kuvaile kutakin kokonaisuutta: värit, mallit, materiaalit, mahdollinen käyttäjä.

Muiden työnäytteiden arviointi: Mitkä ovat kunkin kokonaisuuden hyvät ja huonot puolet?

Muiden työnäytteiden arviointi: Miltä oma työnäyte näyttää suhteessa muihin?

Näkemykset iästä ja ikääntymisestä: Kyselyyn vastanneista moni sanoi suunnittelevansa aikuiselle naiselle. Mitä aikuinen nainen mielestäsi tarkoittaa? Millainen hän on?

Näkemykset iästä ja ikääntymisestä: Minkä ikäinen aikuinen nainen on suunnilleen? Mitä alaikärajalla tapahtuu? Mitä yläikärajalla tapahtuu?

Näkemykset iästä ja ikääntymisestä: Aikuinen nainen oli vastaajien mielestä usein nuorekas. Mitä nuorekas mielestäsi tarkoittaa?

Näkemykset iästä ja ikääntymisestä: Aikuinen nainen oli vastaajien mielestä usein iätön. Mitä iättömyys mielestäsi tarkoittaa?

Näkemykset iästä ja ikääntymisestä: Miten mielestäsi naisten ikääntymiseen asennoidutaan tällä hetkellä Suomessa? Mitä mieltä olet siitä?

Ikääntymisen huomioiminen vaatesuunnittelussa: Onko käyttäjän iällä mielestäsi merkitystä vaatesuunnittelulle? Millainen merkitys? Jos ei ole, miksi ei?

Ikääntymisen huomioiminen vaatesuunnittelussa: Tutkin erityisesti suurten ikäluokkien ikääntymistä. Onko sukupolvella mielestäsi merkitystä vaatesuunnittelulle? Miksi?

Ikääntymisen huomioiminen vaatesuunnittelussa: Voiko ikääntymistä ottaa huomioon vaatesuunnittelussa? Miten? Mikä on huono tapa ottaa ikääntymistä huomioon vaatesuunnittelussa?

Valokuvat: Millaisesta tilanteesta tämä kuva on otettu?

Valokuvat: Millaisia muistoja kuvassa oleva vaate herättää?

Valokuvat: Onko tämän ajan vaatteissa jotain, jota kaipaat?

Valokuvat: Onko tämän ajan vaatteissa jotain, jota et enää haluaisi pitää päälläsi?

Lempivaatteet: Miksi valitsit tämän vaatteen?

Lempivaatteet: Miksi pidät vaatteesta?

Lempivaatteet: Millaisissa tilanteissa käytät vaatetta?

Työnäytteet: Miltä nämä vaatteet vaikuttavat? Värit, mallit, materiaalit.

Työnäytteet: Millaiselle naiselle nämä vaatteet sopivat?

Työnäytteet: Mitä itse valitsisit?

Työnäytteet: Mitä tästä kokoelmasta puuttuu?

Ikääntyminen ja vaatteet: Tätimäisyys, mummomaisuus à kuvailu sanoin ja kuvin.

Ikääntyminen ja vaatteet: Peittäminen / paljastaminen.

Ikääntyminen ja vaatteet: Tutkin erityisesti suurten ikäluokkien ikääntymistä. Onko sukupolvella mielestäsi merkitystä vaatetukselle?

Ikääntyminen ja vaatteet: Miten mielestäsi naisten ikääntymiseen asennoidutaan tällä hetkellä Suomessa? Mitä mieltä olet siitä?

Ikääntyminen ja vaatteet: Lähetin suomalaisille vaatesuunnittelijoille kyselyn viime kesänä. Kyselyyn vastanneista moni sanoi suunnittelevansa aikuiselle naiselle. Mitä aikuinen nainen mielestäsi tarkoittaa? Millainen hän on?

Ikääntyminen ja vaatteet: Minkä ikäinen aikuinen nainen on? Mitä alaikärajalla ja yläikärajalla tapahtuu?

Ikääntyminen ja vaatteet: Aikuinen nainen oli suunnittelijoiden mielestä usein nuorekas. Mitä nuorekas mielestäsi tarkoittaa?

Ikääntyminen ja vaatteet: Aikuinen nainen oli suunnittelijoiden mielestä usein iätön. Mitä iättömyys mielestäsi tarkoittaa?

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.