FSD2393 Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Häikiö, Liisa (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö)
  • Vänninmaja, Paula (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö)

Keywords

harrastukset, iltapäivätoiminta, järjestöt, kerhot, kiusaaminen, kouluruokailu, koulut, lapset (perheenjäsenet), liikunta, syrjäytyminen, vanhemmat, yhteistyö

Abstract

Vuonna 2007 käynnistyneessä Harrastava iltapäivä -hankkeessa Tampereen kaupunki järjesti koulupäivän jälkeen vapaaehtoista harrastustoimintaa 3. - 9.-luokkalaisille. Harrastus- ja kerhotoiminta järjestettiin yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja seurakuntien kanssa. Hankkeen väliarviona tehtiin kyselytutkimukset, joiden avulla arvioitiin hankkeen tavoitteiden ja käytäntöjen ovat toteutumista ensimmäisen toteutuskauden aikana. Hanketta arvioitiin lasten, vanhempien, koulujen henkilökunnan ja kerho-ohjaajien näkökulmasta. Tämä kysely käsittää oppilaiden vanhempien vastaukset.

Aluksi vanhemmilta selvitettiin heidän ammattiasemansa, oliko heidän lapsensa mukana harrastustoiminnassa ja mitä sukupuolta lapsi oli. Seuraavaksi selviteltiin mielipiteitä kerhotoiminnasta, sen maksuttomuudesta ja sen merkityksestä lapsille ja nuorille. Vanhempia pyydettiin arvioimaan mm. kerhotoiminnan organisointia, tarjonnan monipuolisuutta, lapsen viihtymistä, kerhotoiminnan laadukkuutta ja hankkeen vaikutusta lapsen hyvinvointiin. Niiltä vanhemmilta, joiden lapsi ei osallistunut kerhotoimintaan, kyseltiin syitä osallistumattomuuteen. Seuraavaksi tiedusteltiin mielipiteitä koulussa järjestettävästä välipalasta ja perusteita, miksi lapsi ei mahdollisesti syönyt välipalaa. Vanhemmat antoivat palautetta kerho-ohjaajista ja listasivat hyvän kerho-ohjaajan ominaisuuksia. Lopuksi vastaajat ilmaisivat mielipiteensä hankkeeseen liittyvästä tiedotuksesta ja ottivat kantaa siihen, millaista harrastustoimintaa he toivoisivat tulevaisuudessa järjestettävän.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli ja ammattiasema, puolison ammattiasema ja lapsen sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.