FSD2403 Synnytys- ja raskauskertomukset 2001-2007

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Homanen, Riikka (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)
  • Kaartamo, Anna (Tampereen yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

kokemuksellisuus, opinnäytteet, raskaus, ruumiillisuus, subjektius, synnytys, synnytysmasennus, vanhemmuus, vauvat, äitiys

Abstract

Aineistossa on yhdistetty kaksi aineistoa: Riikka Homasen keräämät kirjoitukset raskaudesta ja synnytyksestä (aineisto A) ja Anna Kaartamo-Virran keräämät synnytyksen jälkeistä masennusta käsittelevät kirjoitukset (Aineisto B).

Aineisto A käsittelee ensisynnyttäjiä ja raskauden ruumiillista kokemusta. Aineiston ohjeistuksena on avoin kirjoituspyyntö, jossa vastaajia pyydettiin kirjoittamaan raskaudenajan kokemuksista ja synnytyksestä. Kirjoittajia kehoitettiin pohtimaan miten he kokivat kohdussaan kasvavan lapsen, kehossaan tapahtuneet muutokset ja ulkoapäin siihen kohdistuneet toimenpiteet. Painotus on vastaajien omissa kokemuksissa.

Aineisto B on Anna Kaartamo-Virran kanditutkielma-aineisto. Aineisto on samankaltainen kuin aineisto A, tässäkin aineistossa on vastaajien itsensä kirjoittamia, vapaamuotoisia tarinoita itsestään. Aineiston painopiste on kuitenkin raskauden jälkeisellä masennuksella, ei pelkällä raskaudenajalla. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan omista tuntemuksistaan, ympäristön suhtautumisesta masennukseen ja muista seikoista. Ohjeistuksessa pyydettiin myös kertomaan oliko masennuksesta kärsivän vastaajan synnytys ensimmäinen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.