FSD2415 Suomalaisten alkoholiasenteet 2008

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Keywords

alkoholi, alkoholikulttuuri, alkoholinkäyttö, alkoholipolitiikka, alkolukot, asenteet, juopumus, mainonta, päihdetyö

Abstract

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista alkoholin kulutukseen ja erilaisiin alkoholipoliittisiin toimenpiteisiin viidentoista kysymyksen avulla.

Kysymykset käsittelivät mm. alkoholin nykyistä kulutustasoa ja yleisiä asenteita sen käyttöä kohtaan, viranomaisvalvontaa, myyntiä, rattijuopumuksen rajaa, alkolukkoja, alkoholiveroa, alkoholin mainontaa, alkoholiteollisuuden osallistumista alkoholipoliittisten lakien ja asetusten valmisteluun, humalaisia yleisillä paikoilla sekä muiden ihmisten alkoholinkäytön aiheuttamaa turvattomuutta.

Taustamuuttujina aineistossa on mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, perheen päähenkilön ammatti, oma ammatti, työmarkkinatilanne, elämänvaihe, kotitalouden koko ja vuositulot, sekä asuinpaikka eri luokituksin.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.