FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden edistämisen keskus

Keywords

järjestöt, kansanterveys, muutokset, terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, terveyskäyttäytyminen, tulevaisuus, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin järjestöjen terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta. Kyselyssä tiedusteltiin terveyden edistämisen eri osa-alueiden yleistilannetta asuinympäristön, kunnan palveluiden ja esim. päihdetyön tiimoilta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi ajankohtaisia kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyden edistämisen näkyvyydestä, merkityksestä yhteiskunnassa, terveyspalveluiden resursoinnista, sekä Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueiden kehityssuunnasta. Kysyttiin myös kuinka vastaajat näkevät terveyden edistämisen johtajuuden, sekä yhteystyötoiminnan toteutumisen järjestöissään. Kyselyyn vastasivat Terveyden edistämisen keskuksen ja sosiaali- ja terveysalan jäsenjärjestöjen johtajat. Samoja kysymyksiä on esitetty myös kuntien terveys- ja kunnanjohtajille (FSD2438).

Taustatietoina ovat järjestön toiminta-alue, henkilöjäsenmäärä, yhteisöjäsenmäärä sekä järjestöryhmä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.