FSD2467 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallispoliitikot, kunnallisvaalit, kunnanjohtajat, kunnanvaltuutetut, kunnat, puolueet, vaikuttaminen, äänestäminen

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä kunnallishallinnosta, kunnallisten palveluiden järjestämisestä ja kunnallisvaaleista. Aluksi esitettiin kunnallishallintoa ja kunnallisia palveluita koskevia luonnehdintoja, ja pyydettiin vastaajia kertomaan, millä tavalla ne vastaavat heidän näkemyksiään. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten kuntia, kunnallisia vaikutusmahdollisuuksia, päätöksentekoa ja palveluiden järjestämistä koskevien väittämien kanssa. Vastaajat arvioivat myös, kuinka riittäviä erilaiset palvelut heidän kotikunnissaan ovat tarpeisiin nähden. Lisäksi vastaajat kertoivat mielipiteensä siitä, pitäisikö kunnallisten palveluiden järjestämisvastuun olla yksittäisillä kunnilla vai tapahtua kuntien yhteistyönä. Edelleen selvitettiin näkemyksiä siitä, pitäisikö kunnallisia palveluita tulevaisuudessa tuottaa enemmän yksityisen yritysten ja järjestöjen toimesta.

Seuraavaksi kysyttiin vastaajien halukkuutta ottaa vastaan erilaisia yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten ehdokkuutta kunnallisvaaleissa tai toimintaa puolueen perusyhdistyksessä. Tämän jälkeen lueteltiin erilaisia kunnanvaltuutettuihin liitettäviä ominaisuuksia ja kysyttiin, kuinka mielellään vastaajat näkisivät niitä omassa valtuutetussaan. Vastaajat kertoivat myös mielipiteensä erilaisista kunnanjohtamista ja kunnallisvaaleja koskevista väittämistä. Lopuksi täysi-ikäiset vastaajat kertoivat millaisena äänestäjänä he itseään pitävät.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiryhmä, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.