FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallispoliitikot, kunnanvaltuutetut, kunnat, kuntavaalit, yksityistäminen

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin valtuutettujen mielipiteitä kunnista, kunnallishallinnosta, kunnallisista palveluista ja niiden järjestämisestä sekä kunnallisvaaleista. Aluksi vastaajat kertoivat, kuinka hyvin erilaiset luonnehdinnat suomalaisista kunnista vastaavat heidän näkemyksiään. Lisäksi he kertoivat, kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten kunnalliseen itsehallintoon, kuntaliitoksiin, yksityistämiseen ja kunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin liittyvien väittämien kanssa. Vastaajat arvioivat myös erilaisten palveluiden, kuten liikuntapalveluiden, koulujen, lasten päivähoidon ja vanhusten huollon, riittävyyttä kotikunnissaan. Tämän jälkeen kysyttiin mielipidettä kuntien palveluiden järjestämisvastuusta (yksittäisellä kunnalla vai kuntien yhteistyönä) sekä siitä, pitäisikö palveluiden tuotantoa tulevaisuudessa ohjata yksityiselle sektorille. Lopuksi esitettiin kunnanjohtamista ja kunnallisvaaleja koskevia väittämiä. Väittämät käsittelivät muun muassa ennakkoäänestyspaikkoja, etä-äänestämistä ja äänioikeusikärajan laskemista.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, puoluekanta, kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.