FSD2478 Energia-asennetutkimus 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)
  • ÅF-Consult Oy

Keywords

asenteet, bioenergia, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, tuulienergia, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, öljy

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aluksi kartoitettiin vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Tämän jälkeen vastaajat kertoivat, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää eri energiavaihtoehtojen osalta. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka luotettavina tietolähteinä he pitävät eri tahoja kuten ministeriöt, energiayhtiöt, Säteilyturvakeskus ja erilaiset järjestöt. Myös mielipide eri vesivoimahankkeiden (mm. Vuotoksen altaan rakentaminen, jo rakennettujen vesistöjen lisärakentaminen ja koskiensuojelulain purkaminen) toteuttamisesta selvitettiin. Lopuksi vastaajat kertoivat näkemyksensä siitä, kuinka varoja tulisi kohdentaa erilaisiin tavoitteisiin kuten työllisyys, lasten päivähoito, ympäristönsuojelu ja maanpuolustus. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus, ammattiasema ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.