FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

aikuisuus, arvot, keski-ikäiset, kulttuuri, kulttuuripalvelut, taide

Abstract

Vuoden 2009 Nuorisobarometrin yhteydessä kerättiin vertailuaineisto 50-55-vuotiaiden ikäryhmästä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka samanlaisiksi tai erilaisiksi he arvioivat joko omien lastensa tai yleensä nuorten mielipiteet erilaisista asioista, kuten taide, uskonto, koulutus ja työnteko. He kertoivat myös, milloin ihminen heidän mielestään on aikuinen. Vastausvaihtoehtoja olivat muun muassa täysi-ikäisyys, vanhempien luota pois muuttaminen ja avo- tai avioliitto. Vastaajat kertoivat kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten väittämien kanssa, jotka liittyivät esimerkiksi kansainvälistymiseen, kulttuuripalveluihin ja taiteeseen. Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteensä erilaisista taiteen merkitystä koskevista väittämistä.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, ammattiasema ja koulutustaso.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.