FSD2502 Turvallisuustutkimus 2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Manner-Suomen lääninhallitusten poliisiosastot

Keywords

asuinalueet, kunnat, luottamus, osallistuminen, palvelut, poliisi, rikokset, turvallisuus, viihtyvyys

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia turvallisuusasioista, asuinkunnan ja poliisin palveluista sekä uhriutumisesta. Tutkimuksen alussa vastaajat punnitsivat, kuinka paljon asuinkunnassa esiintyy seuraavia ilmiöitä: nuorison häiriökäyttäytymistä, yleisten paikkojen epäsiisteyttä, alkoholin juomista julkisella paikalla ja ilkivaltaa.

Kansalaisten turvallisuutta selvitettiin kysymällä, kuinka turvalliseksi vastaaja tuntee olonsa mm. kävellessään yksin perjantai- ja lauantai-iltoina asuinalueellaan. Edelleen tiedusteltiin asuinkunnan yleisten paikkojen turvallisuuden muutoksia sekä rikollisuustilanteen vakavuutta. Kansalaisten uhriutumista tutkittiin kysymällä, onko vastaajalle henkilökohtaisesti tapahtunut jokin rikos kolmen viime vuoden aikana, missä se tapahtui ja milloin.

Paikkakunnan poliisin onnistumista tehtäviensä hoitamisessa kartoitettiin. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien omia viime vuosien kokemuksia poliisin toiminnasta. Vastaajat arvioivat myös mm. seuraavien poliisin palvelujen tärkeyttä: hälytyspartion nopea saapuminen, rikosten nopea selvittäminen ja mahdollisuus jättää rikosilmoitus Internetin kautta. Edelleen kysyttiin, mitkä omaa elämää, asuinkuntaa ja laajemmin yhteiskuntaa koskevat asiat huolestuttavat vastaajia tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina olivat esim. oma tai läheisen työttömyys, vakava sairastuminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus, alkoholin kulutus, ihmisten syrjäytyminen sekä rikollisuus.

Asuinkunnan palvelujen järjestämistä arvioitiin kouluarvosanoilla. Rankattavina olivat esimerkiksi palo- ja pelastustoimi, lasten päivähoito, päihdeongelmaisten hoito sekä poliisipalvelut. Vastaajat arvioivat myös asuinalueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta kohentavia toimenpiteitä, kuten katuvalaistuksen, päihdevalistuksen ja harrastusmahdollisuuksien parantamista. Tutkimuksen lopussa kysyttiin vastaajien järjestöosallistumista ja luottamusta ihmisiin. Lisäksi kysyttiin yksittäisenä uutena kohtana kuinka usein vastaajat osallistuvat internetin kautta toimiviin keskustelu-, peli- ynnä muihin yhteisöihin. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, perhesuhteet, koulutus, työmarkkina-asema, asuntotyyppi ja -muoto ja asuinalue.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.