FSD2506 Yhteisöperustainen matkailu Nicaraguassa 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Höckert, Emily (Lapin yliopisto. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta)

Keywords

kehitys, kestävä matkailu, kulttuuriperintö, matkailu, osallistuminen, reilu kauppa, sosiaalinen pääoma, sosiokulttuuriset tekijät, tasa-arvo, työ, uskonto, yhteisöt

Abstract

Tutkimus on tehty Nicaraguassa, Keski-Amerikassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten pienissä yhteisöissä järjestetyt turistiohjelmat olivat vaikuttaneet yhteisöön. Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista tehdyistä tiivistelmistä, jotka tutkija litteroi alunperin espanjaksi ja tämän jälkeen käänsi englanniksi.

Haastattelu jakautui peruskysymyksiin ja apukysymyksiin. Peruskysymyksissä tiedusteltiin turismin kehityksestä, miten ihmiset vastaanottivat turismiprojektin, miten he (ja koko yhteisö) osallistuivat projektiin, miten he suhtautuivat turisteihin ja mitä he tekivät heidän kanssaan sekä miten heidän käsityksensä turisteista muuttuivat, miten turismi oli vaikuttanut heidän elämäänsä ja miten he suhteutuivat turismiin ja yhteisöön tulevaisuudessa. Apukysymykset koskivat yhteisöä ja sosiaalista pääomaa (Ovatko kaikki samalla tavalla osallisina turismiohjelmassa?), yhteisöpohjaisen turismin sosiokulttuurista kestävyyttä (Aiheuttaako turismi konflikteja tai muita ongelmia?), työtä (Vaikeuttaako turismi muuta työntekoa? Auttavatko turistit työssä?), sukupuolten välistä tasa-arvoa (Tarvitaanko sukupuolten välistä tasa-arvoa? Vaikuttaako turismi tasa-arvoon?), uusia taitoja, itsetuntoa (Miten turistien kohtaaminen on vaikuttanut siihen?), kulttuuriperintöä ja perinteisiä taiteita, kulttuurivaihtoa sekä arvoja ja käyttäytymistä. Kaikkien kysymysten keskeisenä teemana oli sosiokulttuurillinen kestävyys.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.