FSD2515 Rehtorin rooli ja työtodellisuus oppilaitoksessa 2004-2005

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Karikoski, Anne (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta)

Keywords

johtaminen, koulut, laatujohtaminen, motivaatiojohtaminen, peruskoulu, rehtorit, sosiaalinen vuorovaikutus, strategiatyö, tunneäly, vuorovaikutus, yhteisöllisyys

Abstract

Aineisto on kerätty rehtorien työtodellisuuden kuvaamiseksi. Tutkija havainnoi viittä eri puolilla Helsinkiä toimivaa rehtoria. Yksi rehtoreista toimi yläasteella, muut ala-asteilla. Aineisto kerättiin Peer-Assisted Leadership -ohjelmaa soveltaen. Tutkija varjosti rehtoreita neljän päivän ajan kolme tuntia kerrallaan ja kirjasi havainnoistaan varjostuspäiväkirjat. Varjostuspäiväkirjojen lisäksi aineistoon kuuluu kunkin rehtorin haastattelulitteraatiot.

Teemahaastattelujen kysymykset tutkija laati viitekehyksensä ja kutakin rehtoria koskeneen havainnointiaineiston pohjalta. Kysymysten asettelu, järjestys ja määrä oli jokaisella rehtorilla erilainen riippuen muun muassa siitä kuinka laajasti rehtorit kysymyksiin vastasivat. Haastatteluissa käsitellään esimerkiksi työorientaatiota, kehittämistä, johtamista, koulun strategiatyötä, yhteistyötä, työssä jaksamista, tunnetaitoja ja ajanhallintaa.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.