FSD2517 Terveydenhuollon vuokratyö: haastattelut 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Palukka, Hannele (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Tiilikka, Tiina (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)

Keywords

kilpailuttaminen, lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalitutkimus, terveydenhuolto, terveydenhuoltohenkilöstö, terveyspalvelut, tilapäinen työvoima, ulkoistaminen, vuokratyö

Abstract

Aineisto koostuu vuonna 2006 tehdyistä 11 lääkärin ja 2 hoitajan haastatteluista. Haastatteluilla kartoitettiin, millaisia merkityksiä hoitajat ja lääkärit antavat terveydenhuollon vuokratyölle; omalle asemalleen ja toiminnalleen. Haastatteluiden runkona käyettiin kahtatoista kysymystä, joista yksi oli osoitettu yksinomaan lääkäreille ja toinen hoitajille. Haastattelukysymykset koskivat sellaisia terveydenhuollon vuokratyön ulottuvuuksia, jotka tulivat merkityksellisinä esiin samaisen tutkimuksen kyselyosion (ks. FSD2516) vastauksissa. Tavoitteena oli saada lisävalaistusta siihen, miksi hoitajat ja lääkärit olivat valinneet vuokratyön ja millaisia eroja on julkisella sektorilla ja vuokratyöyrityksellä työnantajina. Lisäksi haastatteluihin sisältyi työyhteisön toimivuuteen, henkisen ja fyysisen väkivallan kokemiseen sekä työn ja vapaa-ajan suhteeseen liittyvät kysymykset. Haastateltavat vuokratyöntekijät valikoituivat vapaaehtoisina yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olleista terveydenhuollon ammattilaisista, jotka osallistuivat aiemmin samaisen tutkimuksen kyselyosioon.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.