FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa ry)
  • Larivaara, Meri

Keywords

arki, henkilöhistoria, kirjoituskilpailu, kokemukset, köyhyys, oppimateriaali, pienituloisuus, selviytyminen, sosiaalihuolto, sosiaalitoimi, syrjäytyminen, työttömyys, velkaantuminen

Abstract

Aineisto on opiskeluun, tutkielmiin ja menetelmäopetukseen tehty osa-aineisto vuonna 2006 järjestetyn Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun (aineisto FSD2413) osanottajien kirjoituksista. Kirjoituskilpailu oli täysin vapaamuotoinen, vastaukset olivat muodoltaan mm. omaelämänkerrallisia, fiktiivisiä, lapsuusmuisteloita ja runoja. Kirjoitusten pituus vaihtelee 1-20 sivun välillä. Vastauksia kilpailuun tuli yli 800, joista tässä osa-aineistossa on mukana 50, yhteensä 171 sivua. Teksteissä useimmin toistuvat teemat olivat köyhyys, työttömyys ja syrjäytyminen.

Kilpailuilmoitus julkistettiin 13.6.2006 lehdistötiedotteella, joka levisi eteenpäin muun muassa Suomen Tietotoimiston (STT) jakelun kautta. Useat maakuntalehdet ja valtakunnan tasolla ainakin Helsingin Sanomat uutisoivat kirjoituskilpailun käynnistymisen. Kilpailuilmoitus julkaistiin ainakin seuraavissa lehdissä: Karenssisanomat, Kelan Sanomat, Lapsemme ja Muuttuva perhe. Ilmoitusta levitettiin myös internetin keskustelupalstoilla ja blogeissa. Todennäköisesti monet paikallislehdet ja ilmaisjakelut uutisoivat kilpailun tai julkaisivat kilpailuilmoituksen, mutta kaikkia julkaisukanavia ei ole kyetty jäljittämään.

Kirjoituskilpailun järjestävät pyysivät kirjastoja, työvoimatoimistoja sekä sosiaalitoimistoja laittamaan kilpailuilmoituksen asiakkaiden näkyville. Kirjastotoimen valtakunnallisilla verkkosivuilla julkaistiin ilmoitus, jossa toivottiin kaikkien maan kirjastojen pitävän kirjoituskilpailuilmoitusta asiakkaiden nähtävillä. Lisäksi kilpailun järjestäjät veivät Helsingin sosiaali- ja työvoimatoimistojen sekä A-klinikoiden ilmoitustauluille seinäilmoituksen ja jättivät asiakkaiden ulottuville kilpailusta tiedottavia lentolehtisiä. Kilpailuilmoitusta jaettiin myös Herttoniemen seurakunnan ruokapankin asiakkaille Helsingin Myllypurossa heinäkuussa 2006. Kilpailuilmoitus oli nähtävillä myös kirjoituskilpailun verkkosivuilla www.koyhyyskirjoitukset.org.

Kirjoituskilpailun järjestäjät valitsivat voittajat maaliskuussa 2006 ja tulokset julkistettiin 16.3.2007. Palkintoina jaettiin kolme 300 euron rahapalkintoa sekä yksi 100 euron runopalkinto. Alkuperäisestä kilpailuilmoituksesta poiketen kolme pääpalkintoa jaettiin tasasuuruisina eikä palkittuja tekstejä asetettu paremmuusjärjestykseen. Lisäksi viisi tekstiä palkittiin kunniamaininnalla. Kirjoituskilpailun aineistoa on julkaistu Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä (2007) ja Rikas runo (2009) antologioissa.

Kirjoituskilpailua ja kirjoitusten keruuta olivat tukemassa seuraavat järjestöt ja yhteisöt:

Elämäntapaliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Mielenterveyden Keskusliitto (MTKL), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Suomen Mielenterveysseura (SMS), Suomen Punainen Risti (SPR), Suomen setlementtiliitto, Takuu-Säätiö, Isolta Networks, Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö, Kustannusosakeyhtiö Avain, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö (TVY), Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto sekä Y-Säätiö.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.